En ideell förening grundad 1948

AFS tog sin början som en frivillig ambulanskår 1914 under första världskriget och förkortningen står från början för American Ambulance Field Service. Efter andra världskriget startades ungdomsutbyten på gymnasiet, vilket idag gör AFS till världens största ideella utbytesorganisation med egen verksamhet i mer än 55 länder. I Sverige grundades AFS som en ideell förening 1948. AFS verksamhet bygger helt på ideella insatser från medlemmar, volontärer och styrelse.

AFS målsättning

AFS arbetar för en fredligare värld genom ökad förståelse mellan människor och kulturer. Det gör vi genom att arrangera kortare och längre utbytesprogram för unga människor. Kopplat till varje program finns flera moment i interkulturellt lärande.
Vår målsättning är att en AFS-erfarenhet ska lägga grunden för en livslång upplevelse av personlig utveckling. Vi vill också skapa en förståelse och ett engagemang för andra människor och kulturer.

AFS värdegrund

Alla delar av AFS arbete är baserat på organisationens kärnvärderingar: människovärde, respekt för olikheter, harmoni, tolerans och förståelse.

På AFS Timeline kan du läsa mer om AFS historia och hur AFS omformades från att vara en organisation som hjälpte soldater under första och andra världskrigen till att bli världens ledande utbytesorganisation.