years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Global Prep – Young World Leaders

Detta sommarläger förbereder dig på en framtid som världsmedborgare!

Kombinera ditt intresse för det engelska språket med insikter i amerikansk historia och kultur. Under lägret presenteras olika teman inom exempelvis områden som samhällsfrågor, historia, geografi och politik.

Du besöker Washington DC men också New York.

Behörighetskrav

För studenter 14-18 år.