years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Ett 2 veckorsprogram som fokuserar på kulturaktiviteter – dans, matlagning, konst, yoga, sport etc. Deltagarna kommer att uppleva kulturen genom att bo hos värdfamiljer och gå i skolan.

Deltagarna kommer också att vara inblandade i en typ av samhällstjänst under 3 heldagar och arbeta med barn med funktionsvariationer.