years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Här är sommarlägret för sig som vill plugga spanska och upptäcka Costa Rica i sommar!

Programmet består av 2 veckors intensivkurs i spanska på en kursgård, följt av en veckas deltagande i vanliga lektioner i en costaricansk high school med boende hos värdfamilj. Lägret avslutas med en 5-dagars bussresa för att upptäcka några av Costa Ricas fantastiska naturområden.

Behörighetskrav

För studenter från 14 år och 6 månader till 17 år och 10 månader.