Filippinerna är det enda landet i Asien med en mestadels katolsk befolkning. År 1946 blev Filippinerna en demokrati och var således kontinentens första. Landet består av 7,107 öar, varav cirka 5000 är obebodda, vilket ger ett land med så väl trångbodda städer som natursköna vildmarker.

Filippinerna var styrt av kolonialmakter i många år. Först av Spanien, sedan av USA och landets lagar och kultur har influerats därefter. En följd av detta är att engelskan är ett utav två officiella språk (det andra är Tagalog).

Som i många asiatiska länder är även Filippinerna ovilliga att visa ilska och är noggranna med sina uttalanden. Filippinier försöker även undvika att säga ”nej” och säger istället ”ja” med tvekan i rösten. De är mycket stolta över sitt land och tar illa upp om någon visar respektlöshet eller uttalar sig negativt om landet eller kulturen. Förutom det är filippinier optimistiska, sällskapliga, gästvänliga och öppet nyfikna på nykomlingar. Det sägs även att en filippinier aldrig jäktar. De är passionerat engagerade i musik, basketboll och tuppfäktning.

Upptäck våra program i Filippinerna