Kina är till landmassa världens tredje största land efter Ryssland och Kanada. Denna enorma landyta rymmer dessutom över 1 miljard människor.

Kineserna är ett folk, men den kinesiska staten erkänner 55 etniska minoriteter i landet. Det är trångt i städerna men glest befolkat ute på landsbygden. Kineserna ser upp till gamla traditioner, men även västerländskt mode, musik och snabbmat. Uråldrig arkitektur står sida vid sida med moderna byggnader.

Kineser är vänliga och välkomnande och landsbygdens invånare är speciellt varmhjärtade. Sammantaget kan man säga att Kina är lika varierande som det är stort.

Upptäck våra program i Kina