1800-talets tyske författare Goethe kallade Schweiz för en kombination av ”den kolossale och välordnade”. De storslagna alperna tar upp 60% av Schweiz yta och landets invånare lever minutiöst välordnade liv. Schweizarna är kända för att vara passionerade bankmän och klockmakare. De är också artiga och har stor respekt för privatlivet, vilket många utifrån misstar som ett tecken på avståndstagande. Schweiziska kulturen är en blandning av fyra officiella språk- tyska, franska, italienska och romanska – vilka alla bidrar till landets traditioner och maträtter.

Schweiz som land är stolta över sin mångfald men kan upplevas som försiktiga gällande förändringar. Landet har under århundraden varit ett neutralt land och tackade nej till att bli full medlem i EU. De står för världsfred men enligt lag ska alla män göra värnplikt och ha ett vapen till hands. Det kan upplevas paradoxalt men med tanke på deras historia av ockupationer kan det också ses som ett mått av försiktighet.

Upptäck våra program i Schweiz